Adolf Hitler ve Felsefesi

Adolf Hitler kime sorulursa sorulsun muhtemeldir ki hakkında en az bir cümle kurulabilecek tarihi bir karakterdir. Sorunun cevabı da muhtemeldir ki Yahudi karşıtlığı üzerine olacaktır.

Ressam olmak isteyen Adolf Hitler; Babası tarafından memur olması istense de “Günün birinde gidip masa başında memur olacağım. Bir bakıma bir odaya hapis hapis olacağım. Hayatım kağıtlar arasında geçecek. Bunları düşündükçe memurluktan tiksiniyorum” demiştir.

Belki de ünlü bir ressam olması muhtemel iken, yaşadıkları ve hayatta karşısına çıkan olaylar tarih sayfalarında yer alması için yeterliydi.

Bütün bir ulusu arkasından sürüklemesi, yaşamını ikinci dünya savaşı ile sonlandırması ve arkasında bıraktığı izler ile Adolf Hitler’in savunduğu düşünceleri kitabı okuduğumda, hala dünyamızda etkisini farklı ülke bayrakları altında sürdürdüğünü söyleyebilirim.

Temelde Alman Irkı, Yahudiler ve Medya üzerine yoğunlaşan politikalarının dışında, yaşamın her alanında izler bırakan politikaları olmuştur.

Adolf Hitler Nasıl Düşünürdü? 

Sonuçtan ziyade, sonuca giden yolda Adolf Hitler’in politikaları nasıl olmuştur. Hangi konu hakkında nasıl bir düşünce ve politika izlemiştir?

“Babam elli yıl önce kaderini zorlamayı başarmıştır. Ben de babam gibi yapacaktım. Ama ben “Adam” olacaktım memur değil.”

“Viyana’da beş yıl içinde boyacılık, amelelik yaptım. Az kazanç devamlı açlığımı bir türlü doyurmuyordu. Açlık benimle her acıyı paylaşan bir dost gibi idi.”

“Duygular insanı aldatsa da aklın ortaya koyduğu gerçekler hiç şaşmıyordu.”

“Ahlak vebası, eski dönemlerin hastalık vebasından daha tehlikeliydi.”

“Bir kimse liderlikten çıkıp politikacı olursa, yalan söylemek de onun sanatı olur”

“Karakterli bir devlet adamı toplumun gereklerini ve namus ölçüsünün sınırlarını iyi ayırt edebilmelidir.”

“Çoğunluğun hakimiyeti, doğanın tabiatına aykırıdır”

“Siyaset fukaraları, bütün kararlarında çoğunluğun onayını alırlar. Bu bir bakıma suça ortaklık uygulamasıdır.”

“Milletlerin geleceğini ancak kavurucu bir ihtiras fırtınası koparabilecek olanlar belirler. ”

“Savaş gibi bir kavganın yanında, bütün mazi bir hiç olup çıkıyordu”

“Ölüm çevrede dolaştığı vakit, daima belirsiz bir şey insanı isyana sevk ediyor”

“Eğer yenilgi kaderde var olsaydı, o zaman kimsenin kimseye diyecek sözü olmazdı.”

“Irk konusu sadece dünya tarihinin değil, insan kültürünün de anahtarıdır.”

“Sokağın gücünü elinde bulunduran düşünceye de hiçbir güç engel olamaz.”

Tarih

“Tarih okumak demek, tarihi olayların sebep ve sonuçlarını, tarihini ezbere bilmek demek değildi. Tarihi okumadaki esas gaye gereken dersleri çıkarıp ibret almak ve detayları ise unutmamaktı.”

Eğitim

“Bir kavmi millet haline getirebilmek için önceden sağlam bir aile yapısı ve çevre meydana getirilmelidir. Ferdin eğitimi bunun için çok önemlidir. Evde okulda ve öğrendiği her yerde, memleketin büyüklüğünü anladığında o milletin mensubu olduğu için gurur duyacaktır.”

Kitap

Kitap herkesin kendi mesleğinin veya idealinin tespit ettiği muayyen bir sınırı doldurmak için değerli bir vasıtadır. Kitaplar hayat mücadelesine atılmış olanlara veya büyük ideal sahiplerinin geniş ufuklarına yeni ufuklar katmakta yardımcı olurlar. ”

Toplum

“Toplum bir tek kuvvet karşısında eğilir. Yani zor kullanıldığında… Nasıl ki kadınlar zayıf olanlara baskı yaptığı halde, kuvvetli olanın karşısında diz çökerse; toplum da otoriteyi, her zaman zayıfa tercih etmiştir.”

Propaganda

“Propaganda, savaşta amacına ulaşmak için kullanılan en önemli argümandı. Propaganda, daha kolay bir zaferin olmazsa olmazıydı.”

“Propagandanın hedefi kim olmalıydı? Aydınlar mı? Az eğitim görmüş büyük halk kitleleri mi? -Elbette ki propaganda, bilhassa topluluklara yapılır.”

“Propaganda çoğunluğun dikkatini çekmek için en önemli konudur. Akla değil, duyguya hitap etmelidir.”

“Toplum hiçbir zaman bilerek ve isteyerek yalana inanmaz. Fakat toplumun yapısı da, yalanın yayılmasına her zaman müsaittir.”

“Kamuoyu oluşturan büyük bir propaganda ile toplum kandırılabilir.”

“Yalan ne kadar adi ise, o kadar iz bırakır. Bu aldatmada, en tecrübeli olanlar bu alçaklığı en alçak biçimde kullanır.”

Lider ve Siyasetçi

“Siyasetçiler halkın o anki desteğini alabilmek için gelecekle ilgili büyük projelerden bile vazgeçer. Kendileri daima ülkeden daha önemlidir. Onların kuş beyinleri geleceğin önemini kavrayamaz.”

“Gelecek için yaratılanlar ise, daima geleceği hesap eder. Bu kimseler lider tiplidir ve gelecekle ilgili planlarından onu hiçbir beşeri güç döndürememiştir. Ve onların düşünceleri asla ölmez. Gelecek nesillerde de şan ve şerefle yad edilir.”

“Lider yürüyeceği yol ile fethedeceği hedefi mutlaka birbirinden ayırt edebilmelidir. Aksi halde ikisinde de başarıyı elde edemez. Bütün gücünü tek noktaya toplamalıdır.”

“Tarihler, ibret ve ders alınmak için okunur ve araştırılır. Bu tür bir araştırmayı yapamayan kimsenin, kendisini lider olarak görmesi mümkün değildir. Tarihini bilmeyen kimse, kendinin lider olduğunu bırakın söylemeyi, aklından bile geçirmesin.”

Medeniyet

“İnsanlığı üçe ayırsalardı. Birisi medeniyet ortaya koyan, ikincisi medeniyete sahip çıkan, üçüncüsü medeniyetleri yok eden… Bunlar arasında elbette ki birinci şıkkı ancak ve ancak üstün ırklar temsil eder.”

Devlet

“Devlet” amaç değildir. Bir vasıtadır. Neyin vasıtası? Medeniyet kurulması için en önde gelen şartlandandır, ama ilk şartı değildir.”

Devlet, milletin binlerce sene sonrasının da garantisini düşünmek durumundadır.”

“Milletin geleceği ile fertlerin geleceği kıyaslandığında, fertlerin geleceği millet karşısında tercih edilemez. Dolayısıyla fert devletin gelecekle ilgili kararlarına boyun eğmelidir.”

“Devlet kıymet biçilemeyecek kadar değerli nesillerin koruyucusu olmalıdır.”

“Hazineyi bazı sosyal sınıfların arpalığı gören, ne kadar kabiliyetli olursa olsun halkına ve halkının kabiliyetlerine önem vermeyen millet, er geç mağlup olmaya mahkumdur.”

Deha

“Gerçek deha, yaratılıştan var olandır. Hiçbir zaman terbiye ve eğitimle deha olunamamıştır.”

Tüm bunların yanında Adolf Hitler’in, eğitimden sağlığa, askerlikten, erken yaşta evlenmenin neden önemli olduğuna dair gibi düşüncelerini Anthony Crowe’un “Heil Hitler” kitabında bulabilirsiniz.

Son olarak “Çünkü insan ancak ve sadece sevdiği ve inandığı bir şey uğruna kavga eder. Bunlar tecrübeyle sabittir.” sözleriyle bitirmek istedim 🙂

Faydalı olması dileğiyle…

Yorum yok

Ne düşündüğünü bizimle paylaş