Schopenhauer ve İdeal Kadın

1788-1860 tarihleri arasında yaşamış olan Alman Filozof Artur Schopenhauer “Aşkın Metafiziği” adlı kitabında Kadınları temel unsur olarak ele alırken, ideal bir kadının nasıl olması hususuna da değinmiştir. Kitap kadınları tüm yönleri ile ele alırken, burada sadece kısmen fiziki özellikleri konusunda Schopenhauer’in nasıl düşündüğüne birlikte bakalım.

Kadınların Yaşı

Toplumuzda her ne kadar kadın yaşı sorulması şık karşılanmasa da, Schopenhauer için “Seçimimizi ve eğilimlerimizi yönlendiren ilk değer yaştır” demesi, yaşın önemini çok ciddi olarak karşımıza çıkarmaktadır. Çünkü; “Genel olarak adet görmenin başlamasından adetin kesildiği döneme kadar olan çağı, yine de on sekiz ile yirmi sekiz yaşları arasındaki kadınları tercih ederiz. Bu yaş aralığı dışındaki hiçbir kadın bizim için çekici değildir. Yaşlı bir kadın yani artık adet görmeyen bir kadın bizde tiksinti uyandırır. Genç olup da güzel olmayan bir kadın, bizi hala kendisine çekebilir” demiştir.

Kadınların Sağlığı

Schopenhauer’e göre; “Ağır bir hastalık, geçici bir zaman için bizi irkiltebilir, fakat müzmin bir hastalık, beden yada akıl zayıflığı bizi uzaklaştıran bir etkendir, çünkü bunlar soya çekim yoluyla çocuklarına geçebilecektir.”

Kadınların Kemik Yapısı

“Beden yapısı türün türün ayırt edici biçiminin temelidir. Yaşlılık ve hastalıktan sonra hiçbir şey bizi bozuk bir beden yapısı kadar tiksindirmez hatta en güzel çehre bile bu kusuru telafi edemez, aslında onun yanında, en çirkin çehre eğer iyi gelişmiş bir beden yapısına sahipse son derece beğeniyle tercih edilebilir.”

Kadınların Diş Yapısı

“Beslenme için elzemdirler ve soya çekim yoluyla çocuklara aktarırlar.”

Kadınların Vücut Yapısı

“Belirli bir oranda tombulluk, bir başka değişle, bitkisel işlevin, esnekliğin fazlalığı da seçimimizde önemli yer tutar. Nitekim, bu özellik cenine bol besin sağlayabileceğinin bir işaretidir. Bu yüzden aşırı sıskalık, çarpıcı biçimde bizi uzaklaştırır.”

Kadınların Yüz Yapısı

“Burada da kemik parçaları, sair herşeyden önce dikkate alınır. O kadar ki, neredeyse herşey güzel bir buruna bağlıdır; kısa basık bir burun herşeyi bozar. Güzel gözlerin ve güzel bir alnın seçimimizde oynadığı role geliyoruz; bunlar anadan aktarılmış olan ruhi ve özellikle zihni niteliklere dayanır.”

Schopeanhauer’in kadınlar ile ilgili düşünceleri “Aşkın Metafiziği” kitabını okuyan kadınların bir çoğu için ağır gelebilir. Her ne şartlarda olursa olsun; kadının topluma adaptasyonu, eğitimi, kadının toplum içindeki yerini yüceltmeye ve genişletmeye çalışsak bile, Schopenhauer daha çok doğu toplumlarında var olan kadın profilini daha çok benimsemektedir.

Aşkın Metafiziği” kitabıyla ilgili yorumuma buradan ulaşabilir, konu ilginizi çektiyse “Maviçatı Yayınları”ndan kitabı edinebilirsiniz.

Yorum yok

Ne düşündüğünü bizimle paylaş